1. Az elektronikus szerződéskötés lépései
 2.    Regisztráció webáruházunkba.

A   Felhasználó köteles a regisztráció során a rendszer által kért adatokat a valóságnak megfelelően megadni.

 1.    Webáruházunkban a termék megrendelése (fizetési és szállítási lehetőségek kiválasztása).
 2.    A Dravecz-Draszer Kft. a megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Dravecz-Draszer Kft, illetőleg a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.
 3.  Házhoz szállítás

A megrendelést követően 5-7 munkanappal a futárszolgálat kiszállítja a megrendelt termékeket.

 

Szállítási költség:

0-2 kg: 1.270.- Ft

2,1-5 kg: 1.880.- Ft

5,1-10 kg: 1.950.- Ft

10,1-15 kg: 2.100.- Ft

 

 1. Személyes átvétel:

A weboldalunkon megrendelt termékek személyes átvételére előre egyeztetett időpontban, telephelyünkön van lehetőség:  7090 Tamási Dobó I. u. 9.

 1. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.
 2. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz hozzáférhető.

 

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 2. A draszerdekor.hu név alatt elérhető internetes weboldalt (a továbbiakban Weboldal) a Dravecz-Draszer Fémipari Gyártó és Szolgáltató Kft. (7090 Tamási, Dobó I. u. 9.) (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti és tartja fenn.
 3. A Weboldal abból a célból jött létre, hogy megrendelőink az Interneten is megvásárolhassák a Dravecz-Draszer Kft. termékeit. A Weboldalon keresztül értékesített termékek kézbesítési címe csak magyarországi cím lehet. Külföldre történő vásárlás esetén, a Szolgáltató ügyfélszolgálata (info@draszerdekor.hu) nyújt információt.
 4. A jelen vásárlási feltételek a Weboldalon keresztül értékesített termékekre, illetve a Weboldalon elérhetővé tett információkra terjed ki. A Weboldalon keresztül megrendelt termékekre, illetőleg az ezekkel kapcsolatos szabályokra, feltételekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet  szabályai vonatkoznak.
 5. A Weboldal működése a megrendelő szempontjából az ott megtekinthető, a megrendelőt irányító technikai lépések alapján történik. A Weboldal működésére egyébként az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások szabályozásai vonatkoznak.
 6. Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják a következők: A Weboldalon keresztül történő megrendeléskor a hibák azonosítására az adatnál megjelenő hibaüzenet alapján, továbbá javítására a  „megrendelés adatainak módosítása” parancs alkalmazásával van lehetőség.   Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

“Kosár” tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

Ha tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze az info@draszerdekor.hu e-mail címen. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket.

 

III. ELÁLLÁS, GARANCIA

 1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együttjáró hibalehetőségek elfogadását.
  A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 2. A jótállásra és a szavatosságra a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
 3. A Weboldalon keresztül történő termékvásárlás esetén a Megrendelőt a fentiekben hivatkozott Kormányrendelet alapján megilleti az elállás joga. A megrendelő ezt a jogát írásban gyakorolhatja. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
 4. Amennyiben megrendelő él a fentiek szerinti elállási vagy felmondási jogával, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb tizennégy napon belül visszaküldeni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
 5. A megrendelő a termék visszaküldésének költségét viseli.
 6. Kérem vegye figyelembe, hogy ezen feltételek a normál forgalmú, egységcsomagolásban kapható háztartási mennyiségekben kiszolgált termékekre vonatkoznak.

Olyan egyedileg igényelt, egyedileg gyártatott, vagy egyedi kiszerelési egységekben lévő, a Megrendelő specifikációja szerint megadott és vásárolt termékek esetében, illetve nagy, nem háztartási mennyiségben vásárolt, és emiatt jellemzően Vevői rendelés alapján beszerzett, gyártott, gyártatott termékek esetén nem áll módunkban a fentiek szerinti visszavételre.

 1. A fentiek szerinti jogszerű elállás esetén Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.
 2. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A Szolgáltató a megrendelőnek visszajáró összeget az általa igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat.
 3. Ha a megrendelő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
 4. Szolgáltatót nem terheli felelősség a megrendelő által megadott adatok pontatlanságából vagy helytelenségéből eredő teljesítési hibákért.

 

 

 1. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK TERMÉKRENDELÉS ESETÉN

A megrendelt termék kiszállítását a Szolgáltató mindenkori szállító partnerei végzik.

 1. FIZETÉSI MÓDOK

A Weboldalon történő megrendelés esetén az alábbi fizetési módok érvényesek:

(a)   Készpénzes fizetés utánvéttel a futárnak.

(b)   Készpénzes fizetés személyes átvételkor.

(c)    Bankkártyás fizetés a webshopban – fejlesztés alatt!!!

(d)    Előre utalásos fizetés

Az átutaláshoz szükséges számlaszám (OTP Bank Zrt.-nél vezetve):

Kedvezményezett: DRAVECZ-DRASZER Kft.

HUF Bankszámlaszám: 11746029-20027928

IBAN: HU74 1174 6029 2002 7928 0000 0000

BIC(SWIFT)KÓD: OTPVHUHB

 

Átutalási megjegyzés: felhasználónév vagy a rendelés azonosítószáma.

 

 1. Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy Internetes kártyás fizetés esetén fokozottan figyeljenek kódjaik, azonosítóik titkosságának megőrzésére (pl. fizetési helyének megválasztásával, fizetési oldal kinyomtatásával). Vásárlás előtt ismerjék meg a pénzintézet tájékoztatóját, tartsák be a biztonsági előírásokat. A bank tranzakciós oldalán végrehajtott fizetésekért és bármilyen egyéb műveletért Szolgáltató nem vállal felelősséget, így különösen a fizetés során megadott kódokért, mivel azokat nem kapja meg, nem kezeli. A Szolgáltató a fizetés sikerességéről a pénzintézettől kapott jelzés alapján visszaigazoló e-mailben értesíti a vevőt.

 

 1. A Szolgáltató a megrendeléskor megadott számlafizetői adatokra állítja ki számlát.

 

 1. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSÁRA ÉS A MEGRENDELT TERMÉKEK SZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK
 2. A megrendelések feldolgozása és termékek postázása hétköznapokon történik.
 3. Előre utalásos fizetés esetén, a megrendelt termékeket a Szolgáltató a vételár kiegyenlítését követően juttatja el címzett részére. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
 4. A Szolgáltató ügyfélszolgálata munkanapokon üzemel.

(a) telefonszám: 003630/63 63 153 (elérhető munkanapokon 9-17 óráig);

(b) e-mail: info@draszerdekor.hu;

(d) levélcím: Dravecz-Draszer Fémipari Gyártó és Szolgáltató Kft. (7090 Tamási, Dobó I. u. 9.)

 

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 2. Jelen vásárlási feltételek hatálybalépésének időpontja 2015. december 1. napja és rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

Szolgáltató fenntartja a jogot a vásárlási feltételek módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

 1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi.
 2. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, illetve amennyiben úgy érzi, panaszát nem bíráltuk el megfelelően,  Megrendelőnek joga van a panasz bejelentéséhez, és a jogorvoslathoz.
  Fogyasztó a következő helyekhez fordulhat (panasz bejelentési szintek növekvő sorrendben):
  Szolgáltató ügyfélszolgálat (írásos bejelentést kérünk – hivatalos levél, vagy e-mail, vagy személyesen, ahol dokumentáljuk panaszát írásban)

Önkormányzati jegyzői szint

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Békéltető Testületi szint

 

Tamási, 2015. november 14.